Czym jest CSR i czemu odgrywa tak dużą rolę na rynku pracy?

Pod tajemniczym skrótem CSR kryje się sformułowanie Corporate Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu.

Na rynku pracy odgrywa ona coraz bardziej znaczącą rolę i firmy, które chcą utrzymać swoją pozycję, zachęcać pracowników i potencjalnych klientów do wspólne budowania przyszłości koncernu muszą wziąć pod uwagę założenia tej koncepcji.

W skrócie chodzi o to, by już na etapie budowy strategii rozwoju korporacji, podczas określania misji i wartości brać pod uwagę dobro społeczeństwa, a także ochronę środowiska.

Nie jest ważne jedynie dobro firmy, ale także otoczenia, w którym się ona rozwija.

Inwestycja w zasoby ludzkie, pomoc lokalnej społeczności, czy zaangażowanie w protekcję zasobów ludzkich owocuje w perspektywie znacznym rozwojem i zapewnia korporacji stabilną pozycję na rynku, ponieważ zapewnia przychylność społeczeństwa, pozwala na obcięcie kosztów dzięki ekologicznym rozwiązaniom, które mogą równocześnie okazać się bardzo pomocne, gdy przyjdzie do walki z kryzysami ekologicznymi.