Fundacje wspierane przez kanały telewizyjne

Wiele fundacji prowadzi kampanie reklamowe, aby dotrzeć do jak największego audytorium oczywiście nie wszystkie fundacje mają kapitał finansowych, który mogą wykorzystać na taki cel a wiadomym jest, że czas antenowy jest bardzo kosztowny bez względu na przedział godzinowy i konkretny kanał telewizyjny. W Polsce trzy najbardziej znane kanały telewizyjne posiadają swoje fundacje i tak TVN posiada fundację „Nie jesteś sam” wspierającą chore dzieci i ich opiekunów fundacja przeprowadza różne formy zbiórek pieniędzy najczęściej są to pieniądze pochodzące z wysłanych smsów pod podany numer, zakup maskotki, której imię nadał celebryta.

Polsat posiada fundację o tej samej nazwie, co kanał telewizyjny wspiera podobnie jak TVN najmłodszych poprzez wysyłane smsy oraz sponsorów. TVP prowadzi fundację o nawie „Zdążyć z Pomocą” i w tym przypadku pomoc skierowana jest do najmłodszych z różnego rodzaju schorzeniami często przewlekłymi, otrzymują pomoc w postaci rehabilitacji, zabiegów opieki pooperacyjnej.

Takie fundacje mogą liczyć na rozpowszechnienie, ponieważ wywodzą się z konkretnego kanału telewizyjnego.