Pracownicze związki zawodowe

www.darkprint.pl

Związki zawodowe to dobrowolne stowarzyszenia ludzi pracujących mające na celu ochronę praw, jakie ma każdy pracownik bez względu na wiek, płeć, wymiar czasu zatrudnienia tworzone są najczęściej w grupach wykonujących tę samą pracę (branżach). Tego typu zrzeszenia dają pracownikom poczucie bezpieczeństwa, mianowicie jest grupa reprezentantów, do której można zgłosić wnioski czy zażalenia. Chociaż coraz rzadziej są one spotykane wciąż funkcjonują.

Do założenia związku zawodowego niezbędna jest określona ilość osób do niej należąca. Pierwsze związki zawodowe tworzone były już XIX wieku nosił on nazwę Związku Wzajemnej Pomocy i to właśnie ta nazwa najlepiej charakteryzuje powód, dla którego były i są powoływane. Najbardziej znanym wszystkim związkiem zawodowym jest NSZZ „Solidarność”, który w 1980 roku poza łączeniem pracowników miał na celu walkę z rządem Polski Ludowej i komunizmem.

Jest to jeden z najbardziej spektakularnych związków, który wyszedł poza ramy założeń stowarzyszenia i prawdopodobnie, dlatego działa do dziś.