Wolontariusze wszystkich stron łączcie się!

Dzisiejszy świat, którego przekazem jest konieczność pięcia się po szczeblach kariery, wymaga od nas inwestowania w samorozwój.

Wczesne nabywanie praktyki zawodowej jest jednym ze sposobów, aby odnaleźć się na rynku pracy.

Bardzo istotną umiejętnością, cenioną przez pracodawców, jest kompetencja pracy zespołowej.

Zdolność tę można nabyć, angażując się w różne formy wolontariatu.

Niezwykłym profitem, jaki płynie z dobrowolnej działalności jest nabywanie umiejętności pracy w grupie, gdyż wolontariusze zwykle muszą pracować razem.

Praktyka podczas organizacji festiwalu, pomoc na wyjeździe zagranicznym, czy animacja czasu wolnego, to zadania, gdzie trzeba pracować dla innych.

Doprowadzenie takiego projektu do realizacji musi być poprzedzone wspólną, jednokierunkową pracą, która angażuje i spaja wszystkich członów ekipy.

Wolontariusz musi być więc otwarty na resztę zespołu, uczyć się od nich, ale też dawać z siebie to, co najlepsze.

W ten sposób grupa będzie stanowić drużynę, grającą do jednej bramki.