Wrodzone wady serca

Serce to jeden z najważniejszych narządów ludzkiego organizmu i centralny narząd układu krwionośnego. Jednak zdarza się tak, że we wczesnym okresie płodowym dochodzi do nieprawidłowego wykształcenia się struktur sercowych, przez co narząd ten jest dysfunkcyjny.

Z jakimi wrodzonymi wadami serca spotykamy się współcześnie najczęściej? Obecnie uszkodzenia narządu sercowego dotyczą przede wszystkim wad zastawek sercowych czy też nieprawidłowości w budowie ścian narządu. Zdarza się, że wadliwe są także przegrody między przedsionkami czy komorami.

Dysfunkcyjne bywają także same ujścia żylne lub tętnicze. Skutkiem wszystkich tych defektów są przede wszystkim zaburzenia przepływu krwi, które mogą doprowadzić do poważnych schorzeń, bowiem może dojść do dalszych uszkodzeń serca czy też do niewydolności krążenia.

Nie ulega wątpliwości, że serce jest narządem skomplikowanym, który wykonuje ogromną pracę na rzecz prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dlatego też tak ważne jest dbanie o ten narząd, zwłaszcza gdy już od początku życia czlowieka musi borykać się z pewnymi zaburzeniami i nieprawidłowościami.