Fundacja Ronalda McDonalda

Nazwisko „McDonald” najczęściej kojarzy się z siecią barów szybkiej obsługi. Wiąże się ono jednak też w pewien sposób z ideą dobroczynności. Otóż warto wiedzieć również o Fundacji Ronalda McDonalda, która wciąż działa, zbierając środki na pomoc potrzebującym. Jest to organizacja pożytku publicznego o zasięgu międzynarodowym, zrzeszająca już ponad pięćdziesiąt państw.

W Polsce rozpoczęła swoje działanie w 2002 roku. Jej głównym celem jest pomoc chorym dzieciom. Najpopularniejszy polski projekt to program „NIE nowotworom u dzieci”. Z inicjatywy fundacji organizowane są bezpłatne badania USG oraz pomoc przy szkoleniu, dedykowanym lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej.

Inwestuje ona także w wiele wydawnictw, zajmujących się dziedziną onkologii. Dzięki jej działaniom dzieci mają zapewnioną kompleksową opiekę oraz wsparcie psychologiczne. Wolontariuszem Domu Ronalda McDonalda może zostać każda pełnoletnia osoba. Będzie ona mogła pomagać w trakcie przygotowań dziecka do badań, towarzyszyć małemu pacjentowi podczas drogi do szpitala oraz wspierać jego rodzinę w trudnych chwilach.