Szermierka

www.bassetlandia.pl

Szabla, floret i szpada-to są trzy konkurencje, w których rozgrywana jest szermierka będąca dyscypliną olimpijską. Bywa ona postrzegana jako elitarna, ale w rzeczywistości tak nie jest.

Może ją trenować każdy chętny zwłaszcza w tych ośrodkach, gdzie stworzono sekcje szermiercze w szkołach. Na początek zawodnicy mogą korzystać ze sprzętu klubowego, więc osobisty wkład finansowy jest niewielki.

Zachęceni dalszym treningiem z pewnością wkalkulują wydatki do swojego przyszłego budżetu. A warto takie koszty ponosić, bo to dziedzina sportu wszechstronnie rozwijająca sprawność fizyczną.

Już dzieci przedszkolne mogą brać udział w zajęciach, na których zapoznają się ze specyfiką tego sportu. Połknięcie bakcyla może niektórych zaprowadzić na olimpijskie plansze.

Do tego jednak długa droga, na której wiele przeszkód i własnych słabości do pokonania. Szermierka jednak kształtuje siłę woli, opanowanie i świetnie rozwija umiejętność analitycznego myślenia.

Błyskawiczna analiza sytuacji i szybki ruch to często droga do sukcesu.