Polski Czerwony Krzyż

oferty pracy tymczasowej

Polski Czerwony Krzyż to jedna z najstarszych organizacji dobroczynnych w Polsce, wchodząca w skład Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Zajmuje się ona pomocą ludziom potrzebującym w bardzo różnych sprawach, takich jak chociażby problemy socjalne, edukacja młodzieży czy klęski żywiołowe.

Nie ma żadnych przeciwwskazań do zostania wolontariuszem PCK.

Może nim zostać każdy, kto chciałby pomagać innym ludziom, których dotknęło nieszczęście.

Starsi wolontariusze przeprowadzają szkolenia, dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz zasad zdrowego stylu życia.

Biorą też udział w akcjach pomocy dla osób, które ucierpiały w wyniku katastrof oraz klęsk żywiołowych (mogą również pomagać przy transporcie zaopatrzenia dla potrzebujących).

Do innych możliwych zadań wolontariuszy PCK należy również uczestnictwo we wszelkiego rodzaju inicjatywach.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by zbierali także datki do specjalnych puszek i zachęcali innych do pomocy osobom, które są w gorszej sytuacji niż oni sami.